Plan misji

July 2018

NASA wybrała projekt misji, która będzie badała Heliosferę – wygrał IMAP

notatka prasowa

Koniec fazy A

Wszystkie instrumenty z powodzeniem zakończyły pierwsze przeglądy.

January 2020
January 2021

Porozumienie między NASA i MEiN gwarantujące finansowanie projektu GLOWS

notatka prasowa

Koniec fazy B

August 2021
Maj-Czerwiec 2022

CDR Plan

Start misji IMAP

2025