Urządzenie

GLOWS (GLObal solar Wind Structure) to fotometr, który ma na celu liczenie wpadających do niego fotonów odpowiadających długości fali promieniowania Lyman-α (121,56 nm). Będzie znajdował się na pokładzie sondy kosmicznej IMAP (The Interstellar Mapping and Acceleration Probe) jako jeden z 10 instrumentów badających heliosferę. Rysunek 1 pokazuje umiejscowienie GLOWS na statku oraz jego orientację względem Słońca. Oś optyczna naszego fotometru będzie odchylona od osi obrotu satelity o 75° . Podczas obrotu satelity, GLOWS będzie skanował okrąg na niebie, który będzie się codziennie przesuwał wraz ze zmianą orientacji całego IMAPa.

Rysunek 1. Lokalizacja GLOWS na satelicie IMAP. Zaznaczone jest pole widzenia instrumentu oraz jego orientacja względem Słońca

Koncepcja budowy instrumentu GLOWS jest oparta na detektorze TWINS/LaD, choć do ostatecznego projektu zostały wprowadzone liczne modyfikacje mające na celu podniesienie jakości otrzymywanych pomiarów. Schemat oraz model całego instrumentu jest pokazany na Rysunku 2 i 3.

Rysunek 2. Schemat budowy GLOWS
Rysunek 3. Model budowy GLOWS

Układ optyczny instrumentu składa się z:

  • osłony, która ogranicza wpływ źródeł światła oddalonych od osi optycznej (Rysunek 4)
  • kolimatora, który przepuszcza światło równoległe do osi optycznej (Rysunek 5)
  • diafragm, które eliminują odbite od ścianek fotony (Rysunek 4)
  • filtra spectralnego, który przepuszcza tylko fotony o wybranej długości fali
Rysunek 4. Przekrój przez osłonę oraz kolimator.
Rysunek 5. Zdjęcie kolimatora.