Dane

GLOWS będzie mierzył poświatę wodorową skanując codziennie okrąg na niebie o promieniu 75 ° . Wynikiem będzie krzywa blasku opisująca natężenie w funkcji kąta obrotu mierzonego od bieguna północnego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Przykładowe krzywe blasku dla symulowanych danych są pokazane na Rysunkach 1-3. Poziom natężenia, jak również modulacja krzywej blasku zależy od czasu obserwacji w ciągu roku, który jest związany z położeniem obserwatora względem Słońca. Poza poświatą heliosferyczną, GLOWS będzie widział sygnał od jasnych gwiazd (wyraźnie widać to na Rysunku 2, gdzie okrąg skanowania przechodzi przez płaszczyznę Galaktyki i dużo gwiazd znalazło się w pobliżu pola widzenia detektora.)

Rysunek 1. Krzywa blasku symulowana na dzień 06.06.1996 r.
Rysunek 2. Krzywa blasku symulowana na dzień 12.09.1996 r.
Rysunek 3. Krzywa blasku symulowana na dzień 01.12.1996 r.