Aktualności

Kosmos to eldorado dla polskiej nauki – artykuł w Pulsie Biznesu

Polska Akademia Nauk i NASA są partnerami od wielu lat. Prowadzą wspólne badania i
eksperymenty. Centrum Badań Kosmicznych PAN pracuje nad budową fotometru GLOWS dla
misji kosmicznej IMAP, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN bierze
udział w eksperymencie, który umożliwi długoterminową obecność człowieka na Księżycu.

Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN) z Warszawy pracuje nad budową fotometru
GLOWS (GLObal solar Wind Structure), mającego badać wpływ wiatru słonecznego na gaz
wodorowy w heliosferze. To część misji IMAP (Interstellar Mapping and Acceleration Probe)
dotyczącej badań heliosfery. GLOWS — jako jedyny w historii misji kosmicznych NASA — jest
całkowicie polskim instrumentem zaprojektowanym i budowanym w CBK PAN. Satelita
badawczy IMAP ma zostać wyniesiony na orbitę w 2025 r. rakietą firmy SpaceX. Działać
będzie między Ziemią i Słońcem, około 1,5 mln km od Ziemi.

— Przedsięwzięcie GLOWS zostało uznane przez naszych amerykańskich kolegów za
wykonalne w CBK PAN dzięki dużemu doświadczeniu zespołu inżynierów, szczególnie z
Laboratorium Satelitarnych Aplikacji Układów FPGA [Field Programmable Gate Array —
bezpośrednio programowalne macierze bramek logicznych — red.]. Na podstawie dorobku
zespołu inżynierskiego — wielu zrealizowanych instrumentów i podzespołów instrumentów kosmicznych, w tym projektów wykonanych na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej – uznano, że CBK PAN poradzi sobie z budową i integracją fotometru GLOWS w ramach współpracy z instytucjami zagranicznymi na zasadach obowiązujących w NASA – podkreśla dr hab. Maciej Bzowski, szef projektu GLOWS.

Całość artykułu dostępna jest tutaj (po opłaceniu subskrypcji)